Bize Ulaşın
Telefon:
0212 296 32 63
E-Mail:
[email protected]

Kişilik Bozuklukları

Hepimizin kişilik özellikleri birbirinden farklıdır. Bazı bireyler toplumun geneline göre daha içe dönük, kendini beğenmiş, sinirli ya da titiz olabilirler. Eğer bu gibi bazı kişilik yapılanmaları kişinin tüm hayatını etkileyecek olumsuz sonuçlara ulaşırsa, ve içinde yaşanılan toplumun normları ile çatışırsa bunlara kişilik bozukluğu adı verilir.

Belirtiler

Bir çok farklı kişilik bozukluğu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Borderline kişilik bozukluğu: Kişiler arası ilişkilerini sürdürmekte tutarsızlıklar, dürtülerini kontrol etmede güçlük, öfke, hırçınlık,boşluk hissi, kendine güvende ve duygulanımında tutarsızlıklar gösteren kişilerdir.

Şizoid kişilik bozukluğu: Toplumsal ilişkilerini sürdürmekte zorlanan, duygularını göstermekte başarılı olamayan ve çoğu zaman buna da ihtiyaç duymayan içe dönük kişilerdir.

Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu: Aşırı derecede titiz, kuralcı, ayrıntılarda takılan, katı kurallarını gevşetmekte güçlük çeken kişilerdir.

Histrionik kişilik bozukluğu: Sürekli ilgi odağı olma ihtiyacı içinde olan, baştan çıkarıcı tavırlar ve görüntü sergileyen kişilerdir.

Antisosyal kişilik bozukluğu: Suç işlemeye eğilim, sorumsuzluk, başkalarının acılarına karşı duyarsızlık, dürtü kontrolünde sorunlar, alkol ve madde kullanımına yatkınlık ile giden bir kişilik bozukluğudur.

Narsisistik kişilik bozukluğu: Kendini abartılı bir şekilde beğenen ve önemseyen, başkalarından üstün olduklarını düşünen ve çevrelerinden de böyle bir davranış bekleyen kişilerdir.

Tedavi: Kişilik bozuklukları çocukluktan başladığı için, tedavileri de uzun süreli bireysel psikoterapiler ile olur. Bunun dışında bazı kişilik bozukluklarında depresyonu ve dürtü denetim sorunlarını kontrol etmek için zaman zaman antidepresan ve antipsikotik ilaçlar kullanılabilir.